Gå direkt till innehåll
Hur BoKlok jobbar med #BreakTheBias

Nyhet -

Hur BoKlok jobbar med #BreakTheBias

Årets internationella kvinnodag lyfter genom hashtag #BreakTheBias vikten av att jobba bort fördomar för att uppnå jämställdhet mellan könen. Aija Harju, Senior Vice President Human Resources på BoKlok, ger sin syn på hur BoKlok arbetar för att vara en ledande aktör inom området.

Våra ogrundade antaganden och attityder till olika sociala grupper kallas som gemensamt begrepp för fördomar. Att kvinnor skulle vara mer emotionella än män är ett sådant exempel på fördom. Dessutom är de flesta fördomar omedvetna, och dessa dolda förutfattade meningar påverkar våra beslut - vare sig vi vill det, eller inte.

- Att bryta fördomar är oerhört viktigt i arbetet med att förstå och uppnå mångfald i allmänhet, säger Aija Harju. Först när vi är medvetna om våra fördomar kan vi hindra dem från att påverka våra beslut.

Hur arbetar BoKlok med att få bort fördomar kopplade till kön och jämställdhet?

- Varje operativ enhet i BoKlok har tagit fram handlingsplaner som speglar den övergripande affärsstrategin, med syfte att öka medvetenheten om vad ett inkluderande beteende verkligen är, hur det skapar psykologisk säkerhet på arbetsplatser och hur vi uppfattar och arbetar med våra fördomar. Ett annat praktiskt exempel på hur vi arbetar med att få bort fördomar är att vi använder oss av anonyma rekryteringar till roller där mångfald är extra prioriterat.

På vilket vis anser du att organisationer kan dra nytta av mer jämställda team?

- För mig är det uppenbart: ju mer mångfald vi ser i våra team, desto bättre resultat kommer vi att få. Det är min absoluta övertygelse. Det är också roligare att arbeta i blandade team! Vi får inte glömma att inkludering är nyckeln till jämställda team och mångfald i allmänhet. Mångfalden kommer inte att infinna sig om vi inte agerar inkluderande.

I samhället i stort är könsfördelningen nästan helt jämställd, med 50 procent män och 50 procent kvinnor. Detsamma gäller naturligtvis kunder och andra intressenter, och för att bättre förstå sina målgrupper bör organisationer sträva efter att spegla dem.

Vilka prestationer är du mest stolt över när det gäller arbetet med mångfald och inkludering i BoKlok?

- Jag är väldigt stolt över att två av fyra landschefer i BoKlok är kvinnor, Kati Valtonen i BoKlok Finland och Tove Borchgrevink i BoKlok Norge. Det är ett bevis på att vi menar allvar när vi säger att vi vill att fler kvinnor ska ha ledande positioner i våra olika operativa enheter. 

- Jag är också stolt över att de anställda i vår fabrik i Gullringen utgörs av 24% kvinnliga yrkesarbetare - att jämföras med de 2 procent av kvinnorna som arbetar som yrkesarbetare i den svenska byggbranschen totalt sett*. Det betyder väldigt mycket för mig personligen att kunna säga att vi på det området är en av de ledande i branschen!

Mycket återstår att göra för att nå jämställdhet mellan könen och för att kunna säga att BoKlok är bäst i klassen vad gäller mångfald och inkludering. På BoKlok pågår ett arbete mot till exempel machotendenser som är ett välkänt problem i byggbranschen. BoKlok vill också uppmuntra fler män att utnyttja möjligheten att ta ut föräldraledighet, som ett sätt att minska klyftorna mellan kvinnor och män, i samhället och på arbetsplatserna.

*Siffra från bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Jacob Birkeland

Jacob Birkeland

Presskontakt Head of Media Relations and Public Affairs 0768-997269

Relaterat innehåll