Gå direkt till innehåll
Så arbetar BoKlok med #EmbraceEquity

Nyhet -

Så arbetar BoKlok med #EmbraceEquity

Varje år den 8 mars firas internationella kvinnodagen och i samma vecka uppmärksammar byggindustrin kvinnor i branschen.

Årets tema på internationella kvinnodagen är ’embracing equity’. Equity, som betyder rättvisa, är ett viktigt begrepp för en framtidssäkrad arbetsplats, men förståelsen för det begreppet är inte lika utbrett som för equality, som betyder jämlikhet.

Jämlikhet står för lika rättigheter för alla. Rättvisa å andra sidan, handlar om att inte alla har samma start; att vi därför behöver se till att arbetsplatsen är uppbyggd på ett sätt som ger alla möjligheter att uppnå samma mål.

Varför behöver vi rättvisa på arbetsplatserna?

Mycket forskning har gjorts kring hur fördomar byggs in i strukturer baserade på upphovsmakarna. Eftersom många arbetsplatser övervägande består av vita män, finns det risk att strukturerna på arbetsplatserna är till fördel för denna majoritet. Det i sin tur betyder att det finns utmaningar för andra. Enligt forskningen är det här några av de utmaningar som kvinnor ställs inför på arbetsplatser:

  • Kunskaper och kompetenser ifrågasätts eller antas vara mer juniora.
  • Det finns en fortsatt stark förväntan på kvinnor att vara de som ansvarar för omsorgen av barnen eller att kvinnor ska ta andra omhändertagande roller. Kvinnor är mer benägna att använda företagsförmåner kopplade till detta, och därmed riskerar de att gå miste om yrkesrelaterad utveckling under tiden.
  • Krav på att prestera över förväntan för att uppnå samma nivå av utveckling som män, som anses hålla en högre nivå.

För de som tillhör mer än en minoritetsgrupp, till exempel svarta kvinnor, kvinnor med handikapp eller transkvinnor, kan dessa utmaningar vara ännu tuffare.

Vad kan var och en göra för att främja rättvisa på arbetsplatserna?

På BoKlok till exempel, har vi ansvar för hela vår värdekedja och vi ser det som viktigt att skapa rätt miljö för alla att trivas och växa i. Som arbetsgivare erbjuder BoKlok därtill en bredd i urvalet av yrkesroller, vilket bidrar till att attrahera människor med olika bakgrund. Eftersom vi bygger hem av moduler, skapar vi fler möjligheter för en bredd av människor, roller och färdigheter jämfört med traditionellt byggande.

Men alla kan göra något för att skapa en mer rättvis arbetsplats och det finns många sätt att göra det på. Samtidigt är det viktigt att inte lägga allt ansvar på de mest utsatta för att få bort orättvisorna. För att fler förändringar ska kunna ske, behöver vi alla vara allierade och stöttande.

Några enkla tips för hur du kan visa ditt stöd i frågor om orättvisa på arbetsplatsen:

  • Stäm av med kollegor om hur de upplever jämlikhet mellan könen på arbetsplatsen.
  • Skapa en miljö där alla i teamet känner sig bekväma med att dela med sig av sina tankar och erfarenheter.
  • Försäkra dig om att allas kompetens kommer så mycket som möjligt till sin fördel vid möten och i diskussioner.
  • Se till att kvinnor övervägs som mentorer och vid utvecklingsmöjligheter, då detta kan främja karriärsutveckling.
  • Hitta andra perspektiv och idéer som är annorlunda än dina egna. Det ökar mångfalden och gör att man blir bättre tillsammans.

På BoKlok har vi en lång väg att gå innan vi når jämlikhet mellan könen i varje del av vår verksamhet och med rätta kan kalla oss rättvisa, men vi arbetar aktivt vidare mot detta mål.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Jacob Birkeland

Jacob Birkeland

Presskontakt Head of Media Relations and Public Affairs 0768-997269

Relaterat innehåll