Gå direkt till innehåll
Aija Harju, Diversity & Inclusion Leader, BoKlok.
Aija Harju, Diversity & Inclusion Leader, BoKlok.

Nyhet -

"Mångfald är ett faktum - inkludering är ett val!"

BoKlok stödjer Pride och är engagerade i World Pride 2021 - ett handfast sätt att arbeta med mångfald och inkludering. Läs tankarna från Aija Harju, Diversity & Inclusion Leader på BoKlok, kring Pride, inkludering och en mångsidig arbetsmiljö.

Aija Harju har arbetat som Diversity & Inclusion Leader på BoKlok sedan mars i år. Hennes mål är att utveckla en strategi för mångfald och inkludering som är i linje med affärsmålen för BoKlok. Genom att involvera hela organisationen i arbetet med dessa frågor kan en starkare och mer attraktiv verksamhet skapas där människor med olika bakgrund och erfarenheter kan växa.

Som en del av det långsiktiga arbetet med mångfald och inkludering stöder BoKlok World Pride under augusti. Att delta i Pride är ett av många sätt att arbeta med mångfald och inkludering. Det är ett handfast sätt att leva upp till BoKloks värderingar och ta ansvar för grundläggande mänskliga rättigheter, samtidigt som en inkluderande arbetsmiljö skapas inom företaget.

– Med en inkluderande miljö kan alla känna tillhörighet, just som den unika människa de är. Men vi måste arbeta varje dag för en inkluderande arbetsmiljö. Det är inte ett statiskt mål som kan uppnås, utan något vi behöver bygga och underhålla. Inkludering är något varje anställd skapar varje dag och det utvecklas i våra team och genom social interaktion. Om vi som företag kan påverka våra anställda att vara mer inkluderande genom att vi deltar i Pride, är det ett fantastiskt resultat, säger Aija Harju.

När det gäller att aktivt arbeta med inkludering bland anställda och skapa en inkluderande kultur inom företaget har Aija fler idéer:

– För att skapa en inkluderande kultur behöver alla i vår verksamhet vara med på banan, och vi behöver alla vara uppmärksamma på våra fördomar. Ju mer vi utbildar oss och diskuterar sådana här frågor, desto bättre, och genom att lyfta ämnet blir vi mer medvetna om hur vi ska bete oss för att skapa en inkluderande kultur - och det kommer att hjälpa oss att nå målet att skapa den kulturen, steg för steg. Mångfald är ett faktum; inkludering är ett val. Vi är alla ansvariga för att skapa en inkluderande kultur.

BoKlok finns på fyra olika marknader, som har fyra olika lokala kulturer. Men på varje marknad uppskattas och önskas mångfald bland medarbetarna. Anledningen? Att skapa ett högre välbefinnande inom organisationen och att samtidigt bli mer attraktiva för kunderna. Genom att ha team som är byggda med mångfald, speglas samhället och det kan skapas en större förståelse för kundens behov. BoKloks värdekedja är lång, och det kräver människor med både olika bakgrund och olika erfarenheter.

– Våra olikheter är en stor tillgång som gör vårt arbete roligare och mer innovativt. På våra olika lokala marknader finns det en diversifierad bas att rekrytera från, och vi försöker aktivt rekrytera och skapa team med mycket mångfald. Både den enskilda anställda och gruppen som helhet är mer innovativa och framgångsrika när gruppen består av en mix av människor med olika bakgrund. Enligt studier är välbefinnandet högre i diversifierade team, och även om de är mer komplexa att leda blir resultaten mer innovativa. På BoKlok bygger vi för de många människorna och för att förstå våra kunders behov är det viktigt för oss att skapa en inkluderande miljö där mångfald kan frodas.

I framtiden ser Aija många möjligheter, både för BoKlok och för samhället.

– Världen utvecklas snabbt mot mer accepterande samhällen. I BoKlok kommer vi att ha team med en högre grad av mångfald och jag är säker på att inkludering kommer att vara en självklarhet om några år - men det kräver arbete och ständig uppmärksamhet kring hur vi beter oss. Jag tror att våra värderingar, vårt ständiga arbete med hälsa och säkerhet, och våra fantastiska medarbetare, kommer att hjälpa oss och vara viktiga tillgångar i vårt arbete mot en mer inkluderande kultur och mer varierade team, inom hela BoKlok, avslutar Aija.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Jacob Birkeland

Jacob Birkeland

Presskontakt Head of Media Relations and Public Affairs 0768-997269

Relaterat innehåll

Pernilla Randefalk, affärsutvecklare på BoKlok

Pernilla Randefalk om rollen som affärsutvecklare: "Jag arbetar med att skapa förutsättningar för ett bättre samhälle".

- Jag kan verkligen stå för det BoKlok står för. Vi ska inte bara bygga för byggandets skull, utan vi börjar i andra änden och hjälper därmed fler att komma in på bostadsmarknaden, eftersom vi bygger för människor med en normal plånbok. Orden är Pernilla Randefalks, affärsutvecklare på BoKlok i Öresundsregionen sedan ett drygt halvår tillbaka.

Susanna Bernéli arbetar som bostadsrättsekonom på BoKlok i Malmö

Susanna Bernéli om rollen som BRF-ekonom på BoKlok: "Ingen dag är den andra lik här!"

På BoKlok byggs det främst bostäder åt bostadsrättsföreningar. Arbetet med att upprätta föreningen och ansvara för den fram till överlämning sköts av en bostadsrättsekonom. Här berättar Susanna Bernéli, BRF-ekonom på BoKlok i Malmö i snart ett år, om hur en vanlig dag ser ut för henne, vad hon gjort tidigare i sitt yrkesliv och vilka av sina bästa egenskaper hon har störst nytta av i sin roll.