Gå direkt till innehåll
Jerker Lessing (t v) och Alexander Velevski, BoKlok.
Jerker Lessing (t v) och Alexander Velevski, BoKlok.

Nyhet -

​Vinnova-stöd till BoKlok för utveckling av IoT i byggbranschen

I början av sommaren beviljades ett projektförslag inom programmet Uppkopplad Byggplats 475 000 kr. Projektet, som leds av BoKlok, är en del av det stora Strategiska Innovationsprogrammet Smart Built Environment som finansieras av Vinnova.

Jerker Lessing, forsknings- och utvecklingschef på BoKlok, och kollegan Alexander Velevski, digital ledare, som gemensamt tog fram projektförslaget, såg ett angeläget behov av att systematiskt samla data kring hur husmodulerna påverkas av yttre faktorer under produktions-, lagrings- och transportprocessen. Men de såg också projektet som ett möjligt startskott för att göra de färdiga byggnaderna permanent uppkopplade och på sikt kunna skapa helt nya möjligheter till faktabaserade beslut kring förbättringar i produktionen.

- Uppkopplad Byggplats kommer definitivt att bli ett startskott för vidare satsningar av Internet of Things (IoT) inom BoKlok, säger Alexander Velevski. Det känns tryggt att ha så namnkunniga partners som LTU, Sigma, Fujitsu och Telenor med oss i detta spännande projekt.

Också när det gäller arbetet med att ta reda på vilka faktorer som påverkar modulerna i produktionsprocessen kommer ett kunskapsutbyte ske. Det är Lindbäcks Bygg, som gjort liknande mätningar av de yttre påverkansfaktorer som modulerna utsätts för, som bidrar med sina erfarenheter. Ett erfarenhetsutbyte som kommer att ge ökad kunskap kring modulbyggande och främja ett modernt industriellt byggande.

BoKloks fabrik i Gullringen kommer att delta aktivt i detta arbete. Där har redan mätningar som kommer att bli viktig input i arbetet påbörjats, om än i mindre skala. Några av BoKloks byggplatser kommer också engageras i arbetet.

Målsättningen är att de systemstöd och sensorer som väljs ut i Uppkopplad Byggplatsprojektet ska kunna konfigureras om när modulerna väl blivit monterade, och sedan fortsätta leverera data om hur huset mår och presterar.

- Det här projektet är ett bra exempel på hur vi ska satsa framåt för att bli en ännu starkare aktör inom modernt industriellt träbyggande, men även ett bra exempel på hur vi som aktör kan satsa på forskning och utveckling, och faktiskt få stöd för det eftersom vi därmed också utvecklar branschen i stort, avslutar Jerker Lessing.

Relaterade länkar

Ämnen

Kontakter

Jacob Birkeland

Jacob Birkeland

Presskontakt Head of Media Relations and Public Affairs 0768-997269

Relaterat innehåll