Gå direkt till innehåll
​BoKlok en del av Bofrämjandet, som nu lanserar verktyg för utbildning kring privatekonomi i grundskolan

Nyhet -

​BoKlok en del av Bofrämjandet, som nu lanserar verktyg för utbildning kring privatekonomi i grundskolan

Bofrämjandet har tagit fram lärarhandledningen ”Moving in” – ett verktyg som utgår från läroplanen och kan användas av lärare i åk 7-9, för att arbeta med bland annat privatekonomi. BoKlok, som en del av Bofrämjandet, är väldigt stolta över att vara en del i det här arbetet.

Bofrämjandet är en politiskt obunden organisation som verkar för en fungerande bostadsmarknad genom att utbilda och öka kunnandet om bostadsmarknaden. Här är, förutom en rad olika bygg- & fastighetsaktörer, banker, mäklare och arkitektbyråer medlemmar. Bofrämjandets vision är en bostadsmarknad som ger alla möjlighet att förverkliga sina bostadsdrömmar. BoKlok vill skapa hem som människor med vanliga plånböcker har råd att bo i. En perfekt kombination, kan man säga! Därför är vi på BoKlok såklart väldigt stolta och glada över att vara med i Bofrämjandet, som i samarbete med PSClassroom nu lanserat lärarhandledningen ”Moving in”.

”Moving in” riktar sig till lärare som undervisar i åk 7-9, och är en lärarhandledning om hur man kan arbeta med privatekonomi ämnesövergripande inom olika skolämnen.

- Det bästa med ”Moving in”, enligt oss som tagit fram handledningen, är att materialet omfattar flera ämnen och att uppgifterna är av olika karaktär, upplagda för lärande genom gemenskap, t.ex. pararbete eller mindre grupper. Lärarhandledningen utgår från elevernas egna erfarenheter och tankar kring privatekonomi, säger Linda Sikström från PSClassrom, som tillsammans med Daniel Prsa, utvecklat ”Moving in”, och fortsätter: 

- En del av vår ambition har varit att handledningen ska stärka elever språkligt genom att lyfta fram ord och begrepp som eleverna möter, eller kommer att möta, i sin vardag.

Genom att lyfta fram privatekonomi vill Bofrämjandet öka kunskapen bland unga om sparande, olika bostadstyper, vardagsekonomi, utgifter och i förlängningen hur man som ung kan forma sin framtida bostadskarriär. ”Moving in” är baserad på en rad olika övningar som utgår från verkligheten, som ofta är interaktiva och på så vis ska vara konkreta och inspirerande för eleverna.

- Det här är ju mycket bättre än sånt där vi annars brukar lära oss från böckerna, sa en av eleverna i testgruppen för verktyget. Det här behöver vi ju verkligen kunna

På BoKlok är arbetet med social hållbarhet en viktig del av verksamheten. Tänket kring social hållbarhet genomsyrar flera delar, t.ex. arbetet med utformningen av bostadsområden, att ha bostadsrättsskolor för de som flyttar in i bostadsrätter, att blockuthyra lägenheter till kommuner som i sin tur förmedlar de till behövande eller att helt enkelt skapa förutsättningar för en framtida sund bostadsmarknad.

- Att hjälpa till att rusta framtidens bostadskunder ligger helt i linje med vår syn på social hållbarhet, säger Bengt Fardelius, chef Affär på BoKlok. Bofrämjandets lärarhandledning är anpassad till läroplanen, vilket gör den till ett användbart läromedel i skolan som ger eleverna kunskaper som alla behöver – oavsett vem man är, varifrån man kommer, var och hur man bor eller vill bo. Det här är att lära för livet, vilket ju är skolans uppdrag!

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Jacob Birkeland

Jacob Birkeland

Presskontakt Head of Media Relations and Public Affairs 0768-997269

Relaterat innehåll