Gå direkt till innehåll
Sara Brantvall, miljöspecialist BoKlok
Sara Brantvall, miljöspecialist BoKlok

Nyhet -

BoKlok på väg mot klimatneutralitet

Sedan tio månader tillbaka jobbar Sara Brantvall som miljöspecialist på BoKlok. Hennes uppdrag? Gör BoKlok klimatneutrala!

- Ja, eller mitt uppdrag är att ta fram underlag och verktyg som hjälper till i arbetet mot klimatneutralitet. Resten av arbetet ser jag som en gemensam process, ska tilläggas.

Och vad har varit första steget i det arbetet?

- Första steget kan sägas ha varit att kartlägga BoKloks miljöpåverkan i hela värdekedjan, från produktionen av våra hus till det liv som därefter ska levas i dem. Varje steg räknas.

- Under våren inför vi klimatkalkyler i varje projekt, som gör att vi får stenkoll på vår klimatpåverkan och ser vad vi kan och ska förbättra. Enligt en uppskattning vi har gjort så här långt står mark och grundarbeten för ungefär hälften av klimatpåverkan och material och produktion av hus ovanför grunden för den andra hälften. Så vi har en bra bild av vilka förändringar vi kan och bör göra.

Kan du nämna någon konkret förändring som du tror på?

- Jag tror först och främst på att ta många små steg inom alla områden i värdekedjan och att hjälpa organisationen att ”tänka klimat” i större utsträckning. Viktiga delar är att införa mer återvunna material och även minska mängden material i moduler, grund- och markläggningsarbeten. Dessutom behövs en omställning bort från fossila bränslen i produktion och transporter och att husen ska bli allt mer självförsörjande på energi under sin livstid.

- Det känns sporrande att vi bidrar till många av FN:s globala miljömål, exempelvis nr 11; hållbara städer och samhällen.

Går det att säga när BoKlok ska vara helt klimatneutrala?

- Det finns ett förslag framtaget som ska spikas på vårt nästa styrelsemöte. Men vi är redan igång med våra förändringsaktiviteter såsom att utvärdera nya material- och designlösningar utifrån klimatpåverkan – vilket såklart gör att nya frågeställningar kommer upp, så redan nu tränas organisationen i att få in klimatpåverkan som en naturlig del i processerna.

- Jag tror inte heller att det är långt borta att BoKlok kan bygga ett klimatneutralt pilotprojekt. Det finns inget beslut på det än, men det skulle vara fullt möjligt.

Slutligen, hur ska du uppmärksamma Earth Hour på lördag?

- Jag kommer nog att ta fasta på årets tema om biologisk mångfald och har stora planer för min nya balkong när jag och dottern flyttar till Hyllie inom kort. Det ska bli både växter som drar till sig insekter och insektshotell.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Jacob Birkeland

Jacob Birkeland

Presskontakt Head of Media Relations and Public Affairs 0768-997269

Relaterat innehåll