Gå direkt till innehåll
BoKlok bygger för gemenskap genom att skapa trygga kvarter där människor med olika bakgrunder och åldrar dels har råd att bo, och dels trivs ihop.
BoKlok bygger för gemenskap genom att skapa trygga kvarter där människor med olika bakgrunder och åldrar dels har råd att bo, och dels trivs ihop.

Nyhet -

”Alla ska ha råd att bo bra i sin egen hållbara bostad”

Att bygga socialt hållbara bostadsområden är avgörande för att människor ska må bra, men också för att samhället ska vara tåligt. Ett socialt hållbart samhälle är starkt, förändringsbenäget och anpassat för de som faktiskt bor där. För oss på BoKlok är hållbarhetstänket med i alla led.

– Vår vision är att alla ska ha råd att bo bra i sin egen hållbara bostad. I trygga kvarter, nära familj och vänner, säger Peter Nyberg, affärsutvecklare social hållbarhet på BoKlok.

Fyra hållbarhetsprinciper

Hållbarhet är mer än klimatsmarta lösningar. Att leva hållbart handlar även om hur människor kan få ett rikare liv med hjälp av ekonomiska, tekniska och sociala lösningar. BoKlok har tagit fasta på begreppet hållbarhet och delat upp det i fyra ben: miljömässig, ekonomisk, teknisk samt social hållbarhet. Oavsett var, när eller hur BoKlok producerar bostäder grundas arbetet i dessa hållbarhetsprinciper.

– Vi bygger gärna bostäder där vi vet att de gör stor samhällsnytta. Ett bra exempel är de många förtätningsprojekt vi bygger i miljonprogramsområden. Där kan vi se att byggandet av nya bostadsrätter kompletterar de hyresrätter som traditionellt dominerar i den här typen av områden. Det gör att fler väljer att bo kvar i sin stadsdel men i annan form, vilket skapar flyttkedjor och möjligheter till en bostadskarriär. Våra bostäder bidrar då också till ett blandat utbud och en ökad trygghet vilket ytterligare stärker området, säger Peter Nyberg.

En av Peter Nybergs arbetsuppgifter är att integrera social hållbarhet i det vardagliga arbetet på BoKlok. Ett bra boende kännetecknas ofta av en välplanerad bostad med närhet till natur, kommunikationer, skolor och samhällsservice. Men enligt BoKlok handlar det också om att känna sig trygg och att ha goda möjligheter till umgänge med familj och grannar i bostadskvarteret.

Så hur märks då den sociala hållbarheten för de som bor i våra bostäder?

– Vårt mål är att man som boende i ett BoKlok kvarter känner att där finns bra möjligheter till samvaro med familj och grannar. Att man kan mötas vid de gemensamma odlingslådorna eller hjälpas åt i en cykelverkstad. Vi vill både bygga in trygghet i det nya kvarteret och skapa goda samband med omgivande bebyggelse. Det ger social hållbarhet på riktigt, säger Peter Nyberg.

Gemensam social agenda med kommunen

Varje bostadsområde har olika förutsättningar, vilket ger alla bostadsprojekt unika profiler. Peter Nyberg lyfter två pågående BoKlok projekt i stadsdelen Bäckby i Västerås. Här hade BoKlok och Västerås stad en gemensam vision om stadsdelens behov av ett mer varierat utbud av boendeformer och prisnivåer.

Tillsammans tog de fram en social agenda som bl.a. innebär att BoKlok skapar arbetsmöjligheter och naturliga mötesplatser för ett tryggare bostadsområde och en bättre social sammanhållning i projektets genomförande.

– Vi vill, och kan, bygga hållbara hem även i områden där människor inte betalar allra mest. Vår erfarenhet säger oss att det finns ett stort intresse för våra bostäder och vi vill gärna bidra till att bredda utbudet på bostadsmarknaden, avslutar Peter Nyberg.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Jacob Birkeland

Jacob Birkeland

Presskontakt Head of Media Relations and Public Affairs 0768-997269

Relaterat innehåll

Illustration av gårdssida med gemensamma grönytor. I förgrunden syns radhusen och i bakgrunden lägenhetshus, BoKlok Diamanten på Bäckby, Västerås.

​Nu säljs 56 kloka bostadsrätter på Bäckby i Västerås

På tisdag, den 19 februari, startar försäljningen av lägenheter och radhus från BoKlok, på Bäckby. Säljstarten kommer att ske på IKEA Västerås. Alla intresserade kan lämna sin turordningsanmälan mellan kl. 17-19, och strax efter kl. 19 dras sedan en turordningslista som bestämmer vem som får välja bostad först, som nummer två, nummer tre osv. Beräknad inflyttning i de nya hemmen är sommaren 2020.