Gå direkt till innehåll
BoKlok vinner markanvisning i Eslöv – planerar kvarter med fokus på gemenskap och hållbar livsstil

Pressmeddelande -

BoKlok vinner markanvisning i Eslöv – planerar kvarter med fokus på gemenskap och hållbar livsstil

BoKlok har utsetts som vinnare i en markanvisningstävling i Marieholm, Eslöv. Bidraget utgår från att bevara befintlig natur och forma ett kvarter med tolv bostadsrätter i sex parhus och gröna ytor för gemenskap och en hållbar livsstil.

Eslövs kommun har utsett BoKloks bidrag ”Kvarteret Trädlunden” som vinnare i en markanvisningstävling för ett område i östra Marieholm. Bidraget matchar Eslövs långsiktiga vision om att vidareutveckla kommunen med fokus på hållbarhet:

- Förslaget från BoKlok stämmer väl överens med hur vi tänkt oss en hållbar utveckling av mark och vatten samt hur en klimatsmart förtätning kan göras på den avsedda platsen. Vi välkomnar därför BoKlok, säger Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Eslövs kommun.

Maria Forsell, projektledare på BoKlok, förklarar grundtanken med Trädlunden:

- Vi är väldigt glada över att vårt bidrag vann och vår förhoppning är att Trädlunden kan ses som en förebild för hur man bygger och bor hållbart i Eslövs kommun. Vi bygger nämligen enligt en princip kallat ”gröna hjärtat”, som innebär att vi tar tillvara på platsens förutsättningar och placerar våra bostäder på ett sätt som skapar trygga, bilfria och gröna ytor för gemenskap, där naturens resurser får bidra till en hållbar livsstil, säger Maria Forssell.

BoKloks idé tar avstamp från fem befintliga träd, som får stå kvar och styra hur området utformas. Framför träden skapas en gemensam grönyta omgärdad av sex parhus byggda i trä med solcellspaneler på taken och laddstolpar för elbil på en gemensam parkering. I kvarteret planeras för mötesplatser och en hållbar livsstil via odlingslådor och växthus, som dessutom byggs av återbrukad tegel- och marksten. Växtligheten i området kommer att kunna bevattnas med dagvatten från regnvattenstunnor samt ett fördröjningsmagasin.

Området är beläget i närheten av Storgatan och järnvägsstationen samt förskola och skola. Planerad säljstart för parhusen på 5 rum och 117 kvm, är hösten 2023 med beräknad inflyttning sen höst/vinter 2024.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


BoKlok är ett annorlunda boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA. Vi bygger hållbara bostäder med god design, funktion och kvalitet för de många människorna. BoKlok har hittills byggt närmare 14 000 bostäder och finns idag i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien.

Kontakter

Jacob Birkeland

Jacob Birkeland

Presskontakt Head of Media Relations and Public Affairs 0768-997269

Relaterat innehåll